วันที่  12  กุมภาพันธ์  2561   เวลา  07.00 น. นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตรวจสอบสินค้า เกษตรทั่วประเทศแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคเนื้อสัตว์และสินค้าเกษตร ในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยมีนายวันชัย   ถวิลไพร  ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ  ให้การต้อนรับ ณ ตลาดสดทุ่งนาทอง  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร