วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวันชัย  ถวิลไพร  ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ,เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ร่วมดำเนินโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7/2561 และโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561


โดยมีนายเทียนชัย  อัจฉริยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนนามลวิทยาคาร หมู่ 2  ตำบลโคกสมบูรณ์  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีประชาชนให้ความสนใจนำสุนัข-แมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข จำนวน 316 ตัว,แมว จำนวน 21 ตัว ผ่าตัดทำหมัน สุนัข จำนวน 38 ตัว ,แมว จำนวน 21 ตัว ฉีดเห็บมัด สุนัข จำนวน 58 ตัว รวมสุนัข-แมวที่มารับบริการ จำนวน 445 ตัว


ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร