วันที่ 23 ธันวาคม 2565  ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานวันดินโลก (
world soil day) อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง