วันที่ 5 มกราคม 2566  นายสุทิน  กาญจนรัช ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอร่องคำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯได้สนับสนุนเวชภัณฑ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์ และการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายศุภศิษย์  กอเจริญยศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี
*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง