วันที่ 13 มกราคม 2566  เวลา 10.00 น.- 12.00 น. ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่เกี่ยวข้อง  จัดประชุมผู้ประกอบการ เรื่องแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ ปีงบประมาณ 2566  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง