วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ร่วมดำเนินการรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง โดยได้รณรงค์งดเผาขยะ,ปลูกต้นไม้ฟอกอากาศ, หมั่นเช็คสภาพรถเพื่อลดควันดำ งดการเผาวัสดุทางการเกษตร  ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง