วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2566  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกมลาไสย ออกตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อโคฮาลาล เพื่อให้ได้รับการรับรองเป็นสถานที่จำหน่ายเนื้อโคฮาลาลในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์และอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมจำนวน 2 แห่ง
*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง