วันที่  22  กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสมเด็จ ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตฯ รอบที่ 1/2566 จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลสมเด็จ ,โรงฆ่าสัตว์โซเฟีย  และโรงฆ่าสัตว์ชารีในพื้นที่อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง