วันที่ 2 มีนาคม 2566  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจต่ออายุฟาร์มสัตว์ปีกเลี้ยงปล่อยอิสระ(เป็ดไข่) จำนวน 1 แห่ง คือ ฟาร์มบริษัท คนอพเปอร์ จำกัด ณ พื้นที่ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  จากการตรวจประเมินพบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์มเป็ดไข่แบบเลี้ยงปล่อยอิสระ
*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง