วันที่ 10 มีนาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกมลาไสย,ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์  มอบหญ้าแห้ง จำนวน 5000 กิโลกรัม (250 ฟ่อน) ให้เกษตรกรเพื่อจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล ณ ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง