วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม"หิ้วตระกร้า นุ่งซิ้น หิ้วปิ่นโต"  ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่อนุมัติข่าว: นายสุทิน  กาญจนรัช