วันที่ 9 มกราคม  2566  ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์