วิดีทัศน์ SDGs "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" 8 ตอน (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
(สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)