====== ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี 2565 ======
                                    ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ 

     
เรื่อง ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล)
                             คลิกอ่านรายละเอียด  (29 ตุลาคม 2564) 

      เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล)
                            คลิกอ่านรายละเอียด  (20 ตุลาคม 2564)  

       เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
                        (ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล)
                              คลิกอ่านรายละเอียด
                - ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
                              คลิกอ่านรายละเอียด