ข้อสั่งการที่ประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 (คลิกอ่านรายละเอียด)