ถาม: หากถูกสัตว์กัดจะต้องกักขังเพื่อเฝ้าดูอาการกี่วัน?     
ตอบ  10 วัน
2 ถาม:  แผนที่ถูกสุนัขหรือแมวกัดเป็นรวยเขี้ยวหรือฉีกขาดควรกินยาปฏิชีวนะขนานใดเหมาะสมที่สุด?
ตอบ  ให้กินยาปฏิชีวนะ Ampicillin
3 ถาม: วิธีทำความสะอาดแผลโดยเร็วที่สุดภายหลังสัมผัสโรค สามารถทำได้อย่างไร?
ตอบ   ล้างแผนด้วยน้ำฟอกสบู่หลายๆ ครั้ง ล้างสบู่ออกให้หมด
ถ้าแผลลึกให้ล้างถึงก้นแผลอย่างน้อย 15 นาที
เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
จะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ดี
4 ถาม:  ใบอนุญาตค้าสัตว์/ซากสัตว์ หมดอายุเมื่อไร?
ตอบ  อายุของใบอนุญาตค้าสัตว์/ซากสัตว์ มีกำหนดให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ออกใบอนุญาต (31 ธันวาคม)