คลิบวิดีโอ: สนง.ปศจ.กส ร่วมปฏิบัติงานพ่นยาเพื่อกำจัดโรคระบาดสัตว์