คลิบวิดีโอ: ศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) นางบังอร