====== ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี 2566 ======
                                       ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ 
        เรื่อง ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล)
                              คลิกอ่านรายละเอียด
                              (31 ตุลาคม 2565)

      เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล)
                                คลิกอ่านรายละเอียด
                                (20 ตุลาคม 2565)

      เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
                         (ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล) 
                              คลิกอ่านรายละเอียด 
                               (4 ตุลาคม 2565)