====== ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี 2566 ======
                                       ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ 


            เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์) 
                                                (คลิกอ่านรายละเอียด)
                    รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คลิกอ่านรายละเอียด)


                                        (25 กรกฎาคม 2566)   


            เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  (คลิกอ่านรายละเอียด) 
                                         
                                         (10 สิงหาคม 2566)
           
                     เรื่อง  ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คลิกอ่านรายละเอียด)

                                          (1 กันยายน 2566)