====== ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี 2567 ======
                                       ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ 


            เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  (ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล) 
                                              (คลิกอ่านรายละเอียด)
                   รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คลิกอ่านรายละเอียด)

              เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  (คลิกอ่านรายละเอียด) 
                  
                                             ( 11 มกราคม 2567 )

            เรื่อง  ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คลิกอ่านรายละเอียด)
                                          
                                           ( 6 กุมภาพันธ์ 2567 )