ประเภทกระบือทั่วไป
              กระบือแม่พันธุ์ อายุ 3-6 ปี  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
              กระบือสาว อายุ 2-3 ปี   รางวัลชมเชย
ประเภทโคพันธุ์พื้นเมือง
           โคพันธุ์พื้นเมือง เพศผู้ อายุ 2-3 ปี รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2, รางวัลชมเชย
           โคพันธุ์พื้นเมือง เพศเมีย อายุ 2-4 ปี  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ประเภทโคพันธุ์ลูกผสม
           ไทยบราห์มัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2