สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลการประกวดเว็บไซต์ หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ประเภทหน่วยงานส่วนภูมิภาค (สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 )  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1