กระบือ
                   กระบือสาว เพศเมีย อายุประมาณ 2-3 ปี (มีฟันแท้ 1-2 คู่) ส่งเข้าประำกวด 1 ตัว (ปศุสัตว์อำเภอท่าคันโท)
                       - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเงินสด  7,000 บาท

โค
                โคพันธุ์ลูกผสมไทย-บราห์มัน เพศเมีย อายุไม่เกิน 2 ปี (ไม่มีฟันแท้) ส่งเข้าประำกวด 1 ตัว (ปศุสัตว์อำเภอร่องคำ)
                      - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล พร้อมเงินสด 3,000 บาท
                โคพันธุ์ลูกผสมสายเลือดเมืองหนาว เพศเมีย อายุไม่เกิน  2 ปี (ไม่มีฟันแท้) ส่งเข้าประำกวด 1 ตัว (ปศุสัตว์อำเภอร่องคำ)
                      - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล พร้อมเงินสด 2,000 บาท
                โคพันธุ์พื้นเมือง  เพศเมีย  อายุ 2-3  ปี (มีฟันแท้ 1-2 คู่) ส่งเข้าประำกวด 2 ตัว (ปศุสัตว์อำเภอร่องคำ)
                      - ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล พร้อมเงินสด  5,000 บาท
                      - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล พร้อมเงินสด 3,000 บาท