วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนามน ได้ออกปฏิบัติงานโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (kick Off)  ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี  ได้ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน ให้กับ สุนัขเพศผู้จำนวน 2 ตัว เพศเมียจำนวน 1 ตัว และแมวเพศเมียจำนวน 12 ตัว เพศผู้จำนวน 15 ตัว รวมสัตว์ที่รับบริการ 30 ตัว ณ หอประชุมอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง