วันที่ 20 มกราคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฉินารายณ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์ OK พร้อมทั้งตรวจสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ประเภท สุกร ไก่ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนว่ามีความปลอดภัยและผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง