วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสมเด็จ,เทศบาลตำบลสมเด็จดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์ OK พร้อมทั้งตรวจสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ประเภท สุกร  ไก่ ไข่ไก่ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนว่ามีความปลอดภัยและผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง