วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสมเด็จ ออกปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และ โครงการ "จังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2566  ณ  โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรค์ บ้านบัวสามัคคี หมู่ 12 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง