วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสุทิน กาญจนรัช ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ลงพื้นที่ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอสหัสขันธ์ ตรวจสอบติดตาม กรณีมีชาวบ้านร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสุกรในพื้นที่หมู่ 3 และหมู่ 11 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 8 ฟาร์ม ได้แก่ 1.บังอรฟาร์ม 2.สมคิดฟาร์ม 3.ทองหล่อฟาร์ม 4.สมดีฟาร์ม 5.นุกูลฟาร์ม 6.ลำไยฟาร์ม 7.ดอกไม้ฟาร์ม และ 8.เยาวเรศฟาร์ม

- ปัญหาที่พบ

1) การจัดการภายในฟาร์ม เนื่องจากเกษตรกรเพิ่งเลี้ยงรุ่นแรก 

2) ระบบบำบัดน้ำเสีย มีการบำบัดไม่สมมบูรณ์ เนื่องจากวางระบบไม่ถูกต้อง

 - แนวทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วน

1) ให้ปรับปรุงแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็น โดยทำระบบม่านน้ำ                

2) การใช้ EM กำจัดกลิ่นเหม็น      

3) เก็บกวาดมูลสุกรให้ถี่ขึ้น เป็นวันละ 2-4 ครั้ง/วัน

 - แนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว

1) ให้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย                

2) หากไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข จะยังไม่พิจารณาให้ลงเลี้ยงสุกรในรอบถัดไป      

และการติดตามกรณีดังกล่าวพบว่าเกษตรกรกำลังเร่งปรับปรุง อย่างเร่งด่วนตามคำแนะนำดังกล่าว ปัจจุบันกลิ่นเหม็นลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

*********************************

ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง