วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสุทิน กาญจนรัช ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์เพื่อการลดกลิ่นในฟาร์มสุกรโดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเข้ารับการอบรม จำนวน 8 ฟาร์ม เพื่อแก้ปัญหาการร้องเรียนของชาวบ้านบริเวณรอบฟาร์มและตรวจเยี่ยมการทำบ่อบำบัดน้ำเสียของแต่ละฟาร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกร ณ ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง