วันที่ 4 กรกฎาคม  2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายสุทิน กาญจนรัช ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอยางตลาดและสำนักงานเทศบาลตำบลโคกศรี  จัดกิจกรรม ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว   พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วนขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายนายธวัชชัย รอดงาม เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกศรี ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง