วันที่ 8 มิถุนายน 2566  ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายเจริญ จิระชีวะนันท์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำม่วง,ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯได้สนับสนุนเวชภัณฑ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์ โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้ารับบริการ จำนวน 89 ราย การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการเปิดงาน
*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง