วันที่ 14 กันยายน 2560 นายวันชัย ถวิลไพร ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 12/2560 ...ณ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ คำดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว

ดังแสดงในภาพ
{AG}141{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: นพดล  สมัตถะ /รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร