วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.30น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จัดฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า" ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง